Campia Careiului

Fundaţia Freies Europa Weltanschauung

Consiliul Ştiinţific

Consiliul va contribui la cartarea habitatelor şi a speciilor prezente în cadrul Sitului. Hărţile de habitate vor fi derivate pe baza hărţilor de vegetaţie sau a noilor cercetări în teren, folosind verificări în teren şi eventual aerofotograme. Trei modele interrelaţionate sunt propuse pentru monitorizarea calităţii tipurilor de habitat din raza Sitului: păduri, ecosisteme acvatice şi tipuri de habitat de uscat, altele decât cele forestiere (pajişti, pajişti uscate şi vegetaţie pionieră). Modelele conţin o reţea stratificată de pieţe de probă pentru structura vegetaţiei şi compoziţia floristică. Pentru sistemele acvatice vor fi monitorizate şi fauna şi calitatea apei.

Aceste trei modele pot fi extinse printr-un al şaselea model, legat de condiţiile abiotice (în principal sol şi hidrologie). În final, este propusă o schemă de monitorizare a stării de conservare a speciilor indicatoare, de fauna şi de floră.

De asemenea, se va realiza baza de date GIS (Geographic Information System / Sistem Informatic Geografic - sistem utilizat pentru a crea, stoca, analiza şi prelucra informaţii distribuite spaţial printr-un proces computerizat) pentru Sit; se va urmări utilizarea de aplicaţii software open source şi interoperabilitatea cu sistemele EUNIS1 si EIONET2.